Avís Legal i Protecció de Dades

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)Punt i apart, S.C.P. informa que és titular del lloc web www.puntiapart.com i d'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, Punt i apart, S.C.P. informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és Punt i apart, S.C.P., amb CIF J60929049 i domicili social al Carrer Comte Borrell, 225, baixos; 08029 BARCELONA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@puntiapart.com


SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la web www.puntiapart.com, contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per Punt i apart, S.C.P.


POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE

Punt i apart, S.C.P. CIF: J60929049

Comte Borrell, 225 – 08029 Barcelona

Telèfon 630 205 503

Correu electrònic: info@puntiapart.com

 

FINALITAT:

Punt i apart, S.C.P informa a través d'aquesta web sobre la seva política de privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de qualsevol titular amb el qual mantingui una relació en la qual es requereixi el tractament de les seves dades, indicant que no es prendran decisions automatitzades sobre la base del seu perfil.

Detallem a continuació les finalitatsdelstractaments de dades dutes a terme pels Responsables de Tractament enumerats anteriorment:

 

 • GESTIÓ DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins de l’activitat natural de l'empresa com el lliurament, la facturació, el seguiment i el compliment d'aquests, incloses les comunicacions per mitjans electrònics, manuals o automatitzats
 • GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressupostos de serveis i/o productes a la seva sol·licitud.
 • GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades seran recollides previ consentiment exprés.
 • GESTIÓ DE PROJECTES: Per a poder prestar correctament els serveis contractats, és necessari el poder gestionar aquells projectes i documentacions necessàries dins d'aquests serveis.
 • MAILING DE OFERTES: Si vostè és client de puntiapart.com i té aplicada la política d'ofertes, rebrà periòdicament a l'inici de cada promoció un email publicitari indicant-li quins seran els productes ofertats i els seus preus.
 • TRAMESA D’AVISOS DE MANTENIMENT TÈCNIC: Si vostè és client de puntiapart.com pot ser que rebi avisos sobre parades tècniques mitjançant les quals poden veure's afectats els nostres serveis.

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, no se sol·liciti el cessament d'aquest tractament o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions de responsabilitat i legals.

LEGITIMACIÓ

La base legal del tractament de Dades Personals és l'execució del contracte d'adquisició de béns o serveis ofertats a la pàgina web, segons els termes que figuren en les condicions generals. Així mateix s'informa que en el cas de no facilitar les dades obligatòries incloses en el formulari de l'alta de Compte d'usuari, no seria possible atendre la seva petició.

DESTINATARIS

En compliment de la legislació vigent en Protecció de Dades li indiquem que les dades personals que vostè ens facilita de manera voluntària per qualsevol dels nostres mitjans de recollida d'informació seran incorporats a tractaments automatitzats i/o manuals, sent l'empresa Punt i apart, S.C.P., amb la qual manté la relació contractual la Responsable d'aquests tractaments. Les dades no se cediran a tercers, si no és que sigui necessari i previ avís i sol·licitud d'autorització expressa indicant la identitat del cessionari i la finalitat de la cessió, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

DRETS

La normativa de protecció de dades li atorga al titular de les dades personals els següents drets:

 • Dret a revocar qualsevol consentiment donat prèviament.
 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades s’estan tractant i les característiques del tractament que s’hi fa.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o no certes
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en format interoperable de les dades que estan sent tractades
 • Dret a la limitació del tractament en els casos que consideri que no es necessari
 • Dret de cancel·lació: Sol·licitar el cessament del tractament de les dades i la seva supressió quan ja no sigui necessària la seva conservació
 • Dret a interposar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadanos@agpd.es
 • Si desitja més informació respecte al tractament de les seves dades, rectificar aquelles que siguin inexactes, oposar-se i/o limitar algun tractament que consideri que no és necessari, o sol·licitar la cancel·lació del tractament quan les dades ja no siguin necessaries, pot dirigir-se per escrit a: C/ Comte Borrell, 225, 08029 Barcelona, al correu electrònic: info@puntiapart.com, o be al Telf: 630 205 503
 • Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
 • L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.